Pečlivé plánování

SVATBU NEZKOUŠÍME NANEČISTO A PROTO PEČLIVĚ PLÁNUJEME

Každá svatba je ve své podstatě vždy jedno jediné představení bez možnosti zkoušky. Nemusí být Vaše poslední, ale málokdy se opakují stejní herci. Jediné co by tedy mělo platit vždycky – měla by se povést, vyvolat nevšední atmosféru , vzbudit krásné emoce a zapsat se do vzpomínek. Pro Vaši lepší představu, kolik organizačních náležitostí celá svatba obnáší se vše řídí časovým organizátorem, který zahrnuje obecné náležitosti typického svatebního obřadu.

6 – 7 měsíců před svatbou

 • stanovit termín oslavy
 • sjednotit své představy o formě samotného obřadu a stylu svatby
 • zajistit potřebné doklady, připravit vše na oficiality a formality
 • naplánovat si seznam svatebních hostů, způsob pohoštění
 • ujasnit si rozpočet a veškeré finanční otázky
 • vybrat vhodnou obřadní síň pro zamýšlený typ obřadu
 • vyhledat a rezerovat místo svatební hostiny

4 – 5 měsíců

 • detailně si ujasnit průběh obřadu i svatební hostiny a sepsat vše písemně
 • zvolit si své svědky a určit svatební role (družičky, organizátory svatby, osoby odpovědné za úklid atp.)
 • kontaktovat svatební půjčovny a vyřešit otázku oblečení
 • objednat nebo zakoupit snubní prsteny
 • vybrat vhodný typ svatebního oznámení a nechat ho vytisknout
 • spolu s tiskem oznámení nezapomeneme na pozvání ke svatebnímu stolu, jmenovky ke stolu…
 • promyslet a zajistit ubytování pro svatebčany, případně stravování před a po svatbě
 • zvolit způsob dopravy hostů na svatební obřad, parkování, občerstvení řidičů, úhradu taxi, službu řidičů během dne i po zakončení hostiny atp.
 • rozmyslet si své plány kolem svatební cesty
 • promyslet otázku svatebních darů
 • vytipovat svatební dary a sestavit svatební listinu

2 měsíce

 • naplánovat dekoraci svatby, oslovit firmu, která se postará o květiny a další výzdobu
 • doladit nápady pro dobrou atmosféru svatby, pověřit někoho, kdo se postará „o dobrou náladu hostů“
 • kontaktovat foto a video
 • objednat Vaše zvláštní přání (speciální vozy, program atp.)
 • sestavit si nákupní lístek svatebních drobností (bublifuky, konfety, atp.)
 • objednat služby pro nevěstu pro nevěstu – masáže, kadeřnici, kosmetičku…
 • probrat znovu celé náležitosti kolem zajištění svatby, obřad, zajištění dopoledního občerstvení, slavnostní oběd, odpolední program, večeři a večerní program (nezapomenout na možnost převlečení, odpočinku atp.)
 • sestavit svatební menu a nechat vytisknout menu na svatební tabuli
 • určit zasedací pořádek
 • rozeslat svatební oznámení, nezapomenout vložit pozvání ke svatebnímu stolu pro hosty
 • spolu s oznámením můžeme rozeslat i mapku místa konání,podle které se pozvaní hosté lépe zorientují , informace o svatební listině atp.

měsíc před svatbou

 • obvolat všechny kdo mají něco společného s organizací svatby (cukrárny, květinářství, autodoprava, fotograf atp.)
 • zkontaktovat personál kde se bude konat svatební hostina a ujistit se , že vše bude probíhat tak jak má
 • ujasnit si konečnou podobu svatební kytice  svatební kytice a květinových dekorací
 • objednat svatební dorty a cukroví
 • znovu probrat se svými příbuznými svatební role a průběh obřadu
 • nezapomenout na výzdobu aut a svatební myrty
 • obstarat krabice, papír a stužky pro zabalení výslužky
 • ještě jednou osobně kontaktovat své svatební hosty a blízké přátele a předat jim svatební koláčky

1 týden a poslední dny před svatbou

 • naplánovat si oslavu se svými kamarády a rozloučit se se svobodou
 • podle svatebního seznamu si vyzvednout všechny objednané svatební náležitosti
 • připravit si k ruce scénář a časový plán průběhu svatebního obřadu a celého dne
 • určit přibližný konec hostiny, předání výslužek, odvoz hostů
 • mít u ruky seznam s kontakty na fotografa, dopravce, personál restaurace atp.
 • vyzkoušet generálku svatebního účesu
 • absolvovat všechny objednané služby (kosmetička, poslední zkouška svatebních šatů, manikúra atp.)