Svatební role

Svatba je velké představení, které nabízí nespočet velkých rolí i epizodních roliček. Hlavní role jsou předem dané – ženich a nevěsta. Ostatní si rozdělí rodiče, příbuzní, přátelé a ostatní svatební hosté. Připomeňme si jaký kdo má na svatbě poslání

  • ŽENICH A NEVĚSTA

Již jsme se zmínili, že jim logicky připadá role hlavní. Celý den jsou středem pozornosti, přijímají gratulace, dárky, přijímají přípitky a radostně plní svatební zvyky (rozbíjení talíře, krájení dortu, svatební tanec).

  • OTCOVÉ

Otcové jsou ti kteří si na svatbě většinou zachovávají odstup a do připrav příliš nezasahují. Zpozorní až v okamžiku, kdy jim je doporučeno připravit si pro hostinu slavnostní přípitek. Obvykle to bývají otcové  nevěst. V té chvíli se v nich přeci jen probudí odpovědnost a nezřídka i velká tréma. Další dějství pak čeká opět  tatínka nevěsty, kdy svou dceru slavnostně vyprovází k svatebnímu obřadu. Se svou manželkou (maminkou nevěsty ) také zahajují taneční sólo pro rodiče.

  • MAMINKY

Maminky oproti otcům berou svatební okamžiky svých dcer i synů jako své vlastní. Mnohdy mají své svatební vize a často dojde i k drobným neshodám a rodinným kolizím. Stačí jen když jejich potomek má trochu jiné představy o průběhu svatebního dne než je jejich. Není to tak vždy, ale přesto je to jev poměrně častý. Ideální maminkovská role, je rolí poradce v pozadí. Velkou oporou je maminka, která je ochotně na blízku, poradí , ale nezasahuje razantně do představ snoubenců. Pokud máte pocit, že Vaše maminka se snaží být až příliš nápomocná, pochvalte ji za snahu a zkuste ji zadat nějaký konkrétní úkol ,kterého se zcela jistě nadšeně ujme. Vraťte ji její ochotu tak, že se budete spolu s ní rozhodovat o výběru jejího nového kostýmu a ladit ho s její kyticí. Maminčina role v průběhu svatebního dne je vítat hosty v domě nevěsty, seznamovat příchozí  a být pohostinnou a usměvavou milou dámou. Určitě není vhodné pověřit ji organizováním a koordinací svatby. Zařiďte vše tak, aby i Vaše rodiče si mohli svatební den vychutnat bez starostí.

  • SVĚDKOVÉ

V naších podmínkách jsou svědci důležitými osobami, bez kterých nelze podepsat protokol o uzavření manželství. Svědkové mohou mít svou roli rozšířenou i o další povinnosti , z nichž jedna z nich je první přípitek na svatební hostině. Tím jejich role nemusí končit, záleží jaké svědkům určíte pravomoce a zda je na svatbě přítomen organizátor. Pokud není přejímá do jisté míry jeho roli ženichův svědek. Tzn. pomáhá i s dalšími organizačními záležitostmi , jako je oznamování dalších jídelních chodů, organizace svatebních zvyklostí a zábavy na svatební hostině. V některých zemích je úloha svědka ještě o poznání zodpovědnější. Starají se o loučení ženicha se svobodou a následně jsou zodpovědni za jeho včasný příchod ve svatební den. Jsou jim svěřeny do péče prstýnky nebo se starají o placení plateb v hotovosti v den svatby.

  • DRUŽIČKY

Družičky v anglosaských zemí jsou nejen holčičky s košíčky s okvětními lístky, ale i dospělé kamarádky a nejlepší přítelkyně nevěsty. Ty ji pomáhají s oblékáním a jsou pečlivými strážkyněmi jejího úsměvu a pohody. Pečují i o malé družičky a pomáhají nevěstě kde se dá. U nás většinou roli pomocníka při svatebním oblékání převezme svědkyně.

  • DĚTSKÉ ROLE

Děti při svatbách rádi asistují. Nebojte se přiřknout jim určité povinnosti. Děvčátkům dejte bílé košíčky s okvětními lístky ať zdobí před nevěstou cestu ve špalíru. Kluci mohou mít svatební bublifuky nebo zasypávat při průchodu nevěstu ve špalíru okvětními lístky v kornoutcích.. Pro děti můžete připravit i zvláštní program, dětské pohoštění i dárečky. Záleží na Vás jestli pozvete někoho, kdo se bude dětem o svatbě více věnovat. Pokud je však více dětí asi to není špatná varianta.

  • SVATEBNÍ KOORDINÁTOR

Svatební koordinátor přejímá roli organizátora celé svatby. Není to typický host, ale jeho roli může plnit někdo z rodiny nebo přímo profesionál, který se specializuje na pořádní svateb. Určitě se v této roli uplatní člověk organizačně zdatný, diplomatický, společenský, zábavný a dostatečně vnímavý. Měl by umět taktně zasáhnout do každá situace. Jeho role začíná již od samotného rána, kdy spolu s rodiči nevěsty vítá a vzájemně představuje hosty. Stará se o výzdobu aut, a dekorování svatebčanů myrtovými úvazky.  Organizuje řazení aut i svatebčanů , zasedací pořádky v autě  i na hostině, organizuje příjezdy i odjezdy. Předává výslužky, organizuje a platí drobné poplatky za služby (hudební doprovod, pronájem lokality pro focení atp.) Na místě hostiny je pravou rukou personálu, zajišťuje vhodnou výzdobu i hladký průběh celé svatební hostiny.